اداره امور هیات‌ها و شوراها

وظایف اداره هیات ها و شوراها
  • آماده‌سازی جلسه‌های هیئت رئیسه، تنظیم دستور جلسه‌ها، پیگیری ویراستاری مصوبه‌ها و ابلاغ آنها
  • آماده‌سازی نشست‌های شورای دانشگاه، تنظیم دستور جلسه‌ها، پیگیری ویراستاری مصوبه‌ها و ابلاغ آنها
  • پیگیری‌های مرتبط اجرای مصوبه‎‌های هیئت رئیسه و شورای دانشگاه
  • تفکیک مصوبه‌های هیئت رئیسه بر اساس نام واحدها به‌منظور دسترسی سریع به مصوبه‌های مربوط و گزارش سالانه آنها به تفکیک واحدها
سایر اداره‌ها:
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
اداره امور اجرائی و هماهنگی
همکاران
نام و نام خانوادگی​  سمت  تلفن
خانم فاطمه خادمی رئیس اداره هیات‌ها و شوراها 29902295