وظایف و اختیارات مدیر حوزه

 • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی، کتبی و پیگیری آن‌ها
 • نظارت بر تهیه پیش‌نویس و صدور نامه‌های متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف
 • نظارت بر تهیه پیش‌نویس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوت‌نامه‌های صادره و آئین‌نامه‌ها
 • نظارت بر اجرای دستورات رئیس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئیس دانشگاه به افراد، موسسات و واحدهای تابعه
 • پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع واحدهای مختلف دانشگاه
 • نظارت بر تنظیم برنامه‌های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه، دعوت افراد به‌منظور تشکیل جلسات و کمیسیون‌ها و نشست‌ها
 • نظارت بر تنظیم صورتجلسات حوزۀ ریاست و ابلاغ آن‌ها به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور
 • نظارت بر انجام امور اداری و اجرایی هیئت‌ها و شورای دانشگاه کمیسیون‌های مختلف و ابلاغ مصوبات آن‌ها به واحدهای ذیربط
 • نظارت بر مکاتبات، تهیۀ دستور جلسه، تدوین و تنظیم مصوبات هیئت امنای دانشگاه
 • آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه
 • نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی بر فعالیت‌های آنها
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه
 • نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه
 • ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف
 • نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های سیاسی دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیات‌علمی و رشته‌های موجود)
اطلاعات تماس:
29902221 و 29902222
president@sbu.ac.ir