صفحه اصلی
مشاور رئیس دانشگاه در پروژه های بین المللی در حوزه فناوری‌های زیستی منصوب شد
  • 195 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 13 تیرماه   1403، دکتر سید امید رعنایی سیادت، دانشیار مرکز تحقیقات پروتئین را به سمت مشاور رئیس دانشگاه در پروژه های بین المللی در حوزه فناوری‌های زیستی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:
نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ جنابعالی و نظر به ضرورت توسعه همکاری‌های بین المللی درحوزه های مختلف دانشگاهی، به موجب این حکم به سمت مشاور رئیس دانشگاه در پروژه های بین المللی در حوزه فناوری‌های زیستی منصوب می‌شوید.
انتظار میرود با تلاش مستمر در جهت ایجاد همکاری در سطح کشورهای منطقه و همسو در زمینه پروژه های بین المللی در حوزه فناوری‌های زیستی که مورد  تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی می‌باشد، گام های مؤثری بردارید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.  

افزودن نظرات