هیئت امنا

تاریخچه هیئت امنا
لفظ «امنا» برای نخستین بار در اساس‌نامه دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) مصوبه جلسه 908 مورخ 08/08/1339 شورای عالی فرهنگ به عنوان نخستین رکن از ارکان سه‌گانه دانشگاه مطرح شد. دانشگاه شیراز در سال 1343 هیئت امنایی شد و به‌تدریج سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی نیز دارای هیئت امنا شدند. به‌عنوان نمونه دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 و دانشگاه صنعت نفت در سال 1345 هیات امنایی شدند؛ اما تصویب قانون تشکیل و اختیارات هیئت امنای دانشگاه تهران در سال 1346 بود که منشا تحولاتی مهم در نظام آموزش عالی کشور گردید.
کارکرد هیئت امنا
هیئت امنای دانشگاه را می‌توان به عنوان برترین نهاد رگولاتوری دانست، با عنایت به اینکه سرنوشت دانشگاه کم و بیش تحت تاثیر این هیئت است. ترکیب هیئت امنا باید مؤثرترین قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی، اداری، سیاسی، فرهنگی، مدنی و مذهبی آن مناطق باشد تا دانشگاه بتواند با تکیه بر نفوذ و امکانات این اعضا روی پای خود بایستد.

هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مهمترین رکن سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دانشگاه‌ها بوده و بر عملکرد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه نظارت دارد و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دانشگاه‌ها را افزایش می‌دهد و دارای اختیاراتی به شرح زیر است.
وظایف و اختیارات هیئت امنا
 • ماده ۷-وظایف و اختیارات هیئت امناء:

 • الف-تصویب آیین‌نامه داخلی.

 • ب-بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود.

 • ج-نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط.

 • د-تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه.

 • ه-تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه.

 • و-تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.

 • ز-تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه.

 • ح-کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 • ط-تصویب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

 • ی-پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیات‌علمی و غیر هیات‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

 • ک-تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشتی و درمانی دانشگاه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 • ل-تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، حق‌التالیف و نظایرآن.

 • م-بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه ارائه می‌شود.

 • ن-تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه که به‌منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا

ردیف نام و نام خانوادگی
سمت
1 آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
2 آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری
رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امنا
3 آقای دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
4 آقای دکتر پیمان صالحی
رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
5 آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان
عضو هیئت امنا
6 آقای دکتر پرویز داودی
عضو هیئت امنا
7 آقای دکتر محمد خدابخشی
عضو هیئت امنا
8 آقای مهندس محسن منصوری
عضو هیئت امنا
9 آقای دکتر محسن دهنوی
عضو هیئت امنا
10 آقای حمید آزمون
عضو هیئت امنا
پیوندها:
مصوبه‌های هیئت امنای دانشگاه
اطلاعات تماس:
29902223
president@sbu.ac.ir