صفحه اصلی
مدیر مسئول نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی منصوب شد
  • 378 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 28 بهمن ماه  1402، دکتر رضا خراسانی، استادیار دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی را به عنوان  مدیر مسئول نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی دانشکدۀ فوق‌الذکر منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:

با عنایت به بند 1 مادۀ 5 آیین نامه نشریات علمی دانشگاه، مصوب سی و چهارمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در سال 1398 و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/11/05 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه طی نامۀ شمارۀ 4586/600/د، به موجب این حکم، برای یک دورۀ چهار سالۀ به عنوان مدیر مسئول نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی منصوب می‏شوید. 
انتظار می رود در چارچوب مصوبه فوق الذکر، در جهت ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و ارتقای سطح عمومی و تخصصی دانشگاهیان، گام‌های مؤثری بردارید و در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه کوشا باشید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.
 

افزودن نظرات