صفحه اصلی
سرپرست پژوهشکدۀ علوم محیطی منصوب شد
  • 503 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 10 بهمن ماه  1402، دکتر کورس خوشبخت، دانشیار پژوهشکدۀ علوم محیطی  را به عنوان سرپرست پژوهشکدۀ علوم محیطی منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
  نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پژوهشکدۀ علوم محیطی منصوب می‌شوید. 
  انتظار می رود با تلاش مستمر و مشارکت فعال سایر همکاران، همه ظرفیت ها و امکانات علمی آن پژوهشکده را در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن مجموعه به کار گیرید و با برنامه ریزی و حرکت در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه، زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید و به ویژه نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزید:
1.    سعی مستمر در تحقق اهداف راهبردی دانشگاه؛
2.    ارائه خدمات پژوهشی و تحصیلات تکمیلی  و انجام پروژه‌های کاربردی در جهت رفع نیازهای کشور؛
3.     هدایت و اجرای برنامه بهبود در پژوهشکده با هماهنگی مدیریت ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه.
بدیهی است تلاش برای استمرار و تکمیل برنامه ها و اقدامات جاری پژوهشکده و حرکت در جهت اجرای برنامۀ پیشنهادی و ارائه گزارشات دوره‌ای مورد انتظار است. توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می نمایم.

افزودن نظرات