صفحه اصلی
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکدۀ علوم محیطی منصوب شد
  • 333 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 25 بهمن ماه  1402، دکتر نغمه مبرقعی دینان ، دانشیار پژوهشکدۀ علوم محیطی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده فوق‌الذکر منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
نظر به‌مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ سرکارعالی و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/11/11 سرپرست محترم پژوهشکدۀ علوم محیطی طی نامه شمارۀ 402/840/د، به‌موجب این حکم به  سمت سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده فوق‌الذکر منصوب می‌شوید.
امید است با مساعدت و هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف پژوهشی پژوهشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.

افزودن نظرات