صفحه اصلی
سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی جاده ابریشم منصوب شد
  • 338 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 10 بهمن ماه  1402، دکتر حسن باستانی، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به عنوان سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی جاده ابریشم منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به‌مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/10/30 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه طی نامۀ شمارۀ 4422/600/د، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز خودگردان پژوهشی جاده ابریشم منصوب میشوید. 
امید است تحت نظر  رئیس محترم دانشکده و با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آن مرکز و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم.  
 

افزودن نظرات