صفحه اصلی
دبیر هیات ممیزه دانشگاه منصوب شد
  • 348 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 30 خردادماه   1403، دکتر بابک شکری ، مدیر محترم امور هیات علمی دانشگاه را با حفظ سمت به سمت دبیر هیات ممیزه دانشگاه  منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

افزودن نظرات