صفحه اصلی
کسب 21 رتبه برتر توسط دانشجویان دانشگاه در جشنواره نشریات دانشجویی
 • 20036 بازدید

دوازدهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی موسوم به تیتر ١٢ با حضور ١۵٣ دانشگاه و به میزبانی وزارت بهداشت برگزار شد و دانشجویان دانشگاه ٢١ رتبه برتر را در این جشنواره کسب کردند.

 

 • نشریه کاما به مدیر مسئولی محمدعلی رحمانیان؛ ️ رتبه اول رسته نشریات سیاسی

 

 • نشریه سیاه قلم با مدیر مسئولی محمد مصباحی؛  رتبه اول رسته نشریات ادبی

 

 • نشریه روزنه با مدیر مسئولی فاطمه اتوکش؛ ️رتبه دوم در رسته نشریات علمی هنر و معماری

 

 • نشریه درفش با مدیر مسئولی خشایار رضوی؛  رتبه سوم رسته نشریات علمی علوم انسانی

 

 • نشریه مطالعات شهر و منطقه با مدیر مسئولی امیر قاسمی؛  رتبه سوم در رسته نشریات هنر و معماری

 

 • نشریه بینهایت با مدیر مسئولی محرم نژاد ایرد موسی؛ رتبه سوم در رسته نشریات علمی علوم پایه

 

 • نشریه ساروج با مدیر مسئولی امیرعلی شیخ الاسلام زاده؛ ️شایسته تقدیر در رسته نشریات علمی فنی و مهندسی

 

 • مهدی خطیب دماوندی از نشریه هفت تیر؛  رتبه اول در رسته تیتر

 

 • عباس غیرتی آرانی؛  رتبه اول در رسته مقالات علمی فنی و مهندسی

 

 • نیره موسوی  از نشریه ارغوان؛ ️ شایسته تقدیر در رسته مصاحبه

 

 • فاطمه نصیری راد از نشریه درفش؛  رتبه دوم در رسته مقاله دینی قرآنی

 

 • محمد جواد محسنی  از نشریه درفش؛ ️ شایسته تقدیر در رسته مقاله اقتصادی

 

 • محمد جواد محسنی  از نشریه درفش؛  رتبه دوم در رسته مقاله اجتماعی

 

 • مریم رضا زاده از نشریه کاما؛  شایسته تقدیر در رسته مقاله فرهنگی

 

 • محمدرضا طیبی از نشریه سیاه قلم؛  رتبه دوم در رسته مقاله هنری

 

 • شقایق ادیب امینی  از نشریه پالس؛ ️ شایسته تقدیر در رسته مقاله علمی علوم انسانی

 

 • زهرا شیری از نشریه چرتکه؛️ رتبه سوم در  رسته مقاله علمی علوم انسانی

 

 • نگین هل عطایی از نشریه روزنه؛  رتبه سوم در  رسته مقاله علمی هنر و معماری

 

 • امیر علی شیخ الاسلام زاده از نشریه ساروج؛  رتبه دوم در  رسته مقاله علمی فنی و مهندسی

 

 • علیرضا آقا ابراهیمی  از نشریه طلوع، ️ رتبه دوم در  رسته عکس

 

 • حمید روحی؛ ️ شایسته تقدیر در رسته صفحات اینستاگرام

 

روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی کسب ابن موفقیت ارزشمند را به دانشجویان سختکوش  و ساعی تبریک عرض می‌نماید.

افزودن نظرات