صفحه اصلی
دانشگاه شهید بهشتی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان
  • 18956 بازدید

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی جهانی QS سال 2022، دانشگاه شهید بهشتی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا حضور دارد.

نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۲ کیو اس منتشر شد که در این رتبه بندی ۱۳۰۰ دانشگاه از سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۶ دانشگاه از ایران نیز در این جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا حضور دارند.

 

رتبه‌ بندی QS توسط مؤسسه "کاکارلی سیموندز" در کشور انگلستان صورت می‌‌گیرد  و عملا از سال ۲۰۱۰ به صورت مستقل دانشگاه‌های دنیا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. روش‌شناسی رتبه‌بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های دانشگاهی طراحی شده است. دانشگاه‌ها توسط ۶ شاخص در قالب ۴ حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین‌المللی سازی ارزیابی می‌شوند. در رتبه‌بندی جهانی کیو اس،  بررسی شهرت دانشگاه با وزن ۴۰ درصد، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین‌المللی با وزن ۵ درصد، نسبت دانشجویان بین‌المللی با وزن ۵ درصد، میزان استنادات به ازای هر عضو هیات علمی با وزن ۲۰ درصد و نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو با وزن ۲۰ درصد جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها بهره برده است. همچنین، پایگاه رتبه‌بندی کیو اس در ارزیابی خود در شاخص‌های مربوطه بخصوص اندازه‌گیری تاثیر پژوهش، اطلاعات ۵ ساله موجود دانشگاه‌ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می‌دهد.

افزودن نظرات