صفحه اصلی
انتصاب سرپرست گروه برنامه‌های علمی
  • 2139 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 10 آبان ماه  1401، دکتر علی سنبلی  ، دانشیار محترم پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی را به سمت سرپرست گروه برنامه های علمی دانشگاه منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
    انتظار می رود نهایت  تلاش خود را جهت توسعه و  تکمیل برنامه های علمی متناسب با نیاز جامعه و همچنین بهبود و روزآمدسازی سامانه های پژوهشی و علم سنجی بکار گیرید. 
 توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.

افزودن نظرات