صفحه اصلی
ارتقا رتبه دانشگاه شهید بهشتی در رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۱
  • 18644 بازدید

نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ میلادی را منتشر کرد و رتبه دانشگاه شهید بهشتی در معیارهای مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد و تنوع جنسیتی ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی در معیار مرجعیت علمی با 45 پله صعود از رتبه 599 در سال 2020 به رتبه 554  در سال 2021؛ در معیار دیپلماسی علمی  از رتبه ۶۹۴ در 2020 به رتبه  ۶۷۳ در سال 2021؛ در معیار دسترسی آزاد از رتبه ۶۹۴  در 2020 به رتبه  ۶۷۳ در سال 2021  و  در معیار تنوع جنسیتی  از رتبه 723 در 2020 به رتبه  ۷۱۸  در سال 2021  ارتقا یافت. 

در رتبه‌بندی سال جاری نظام ‌ رتبه بندی لایدن، ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۲۲۵ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. در این نظام رتبه‌بندی، در سال ۲۰۲۱ ایران با این تعداد حضور دانشگاه در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست، ترکیه با ۳۲ دانشگاه رتبه دوم و مصر با ۸ دانشگاه رتبه سوم را دارد.

در سال ۲۰۲۱، دانشگاه‌های دنیا در ۲۰ شاخص در قالب ۴ معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه‌بندی قرار گرفتند. این ارزیابی‌ها از تولیدات علمی دانشگاه‌ها در سال‌های ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۹ از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.

رتبه جهانی دانشگاه شهید بهشتی در معیارهای (رتبه بندی لایدن)

ردیف

نام معیار

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۱

مرجعیت علمی

۵۵۴

۵۹۹

۶۲۴

۶۷۰

۶۸۸

۶۷۹

۵۸۴

۲

دیپلماسی علمی 

۶۷۳

۶۹۴

۷۱۷

۷۵۲

۷۶۳

۷۴۸

۶۵۰

۳

دسترسی آزاد   

۶۷۳

۶۹۴

۷۱۷

۴

تنوع جنسیتی 

71۸

۷۲۳

۷۳۸

افزودن نظرات