صفحه اصلی
ابقا مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی
  • 831 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 10 آبان 1401، دکتر سعید رضا ابدی،  مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دانشکدۀ حقوق را به مدت دو سال در سمت مذکور ابقا کرد.
در این حکم آمده است:
انتظار میرود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.
توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.

افزودن نظرات