صفحه اصلی
ابقا سرپرست گروه حقوق بین‌الملل
  • 1991 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 11آبان 1401، دکتر میرشهبیز شافع،  سرپرست گروه حقوق بین الملل  دانشکدۀ حقوق را به مدت دو سال در سمت مذکور ابقا کرد.
در این حکم آمده است:
انتظار میرود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.
توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.

افزودن نظرات